Tweederangs burgers

door Giorgio Agamben

vertaling van Cittadini di seconda classe [1]
(16 juli 2021)

Zoals altijd, wanneer een despotisch noodregime wordt geïnstalleerd en de grondwettelijke beginselen worden opgeschort, is het resultaat, gelijk de Joden ondervonden ten tijde van het fascisme, de discriminatie van een categorie mensen, die als vanzelf tweederangsburgers worden. Ziedaar het doel van de invoering van de zogenaamde ‘green pass’. Dat het hier gaat om discriminatie op grond van particuliere overtuigingen en niet van objectief vast te stellen wetenschappelijke feiten, blijkt daaruit dat in wetenschappelijke kringen nog steeds wordt gediscussieerd over de veiligheid en doeltreffendheid van vaccins, die, naar de mening van artsen en wetenschappers die niet kunnen worden genegeerd, overhaast en zonder voldoende onderzoek zijn geproduceerd.

Desondanks zullen degenen die bij hun eigen vrije en gefundeerde mening blijven en weigeren zich te laten vaccineren, worden uitgesloten van het sociale leven. Dat het vaccin op deze manier een soort politiek-religieus symbool wordt, bedoeld om burgers te discrimineren, blijkt uit de onverantwoordelijke uitspraak van een politicus, die over degenen die zich niet laten vaccineren zegt, zonder te beseffen dat hij fascistisch jargon gebruikt: ‘we zullen ze zuiveren met een “green pass”’ [2]. De ‘groene pas’ maakt van degenen die ervan zijn verstoken, de dragers van een virtuele gele ster.

Dit is een feit waarvan de politieke ernst niet mag worden onderschat. Wat moet er worden van een land waar een gediscrimineerde klasse ontstaat? Hoe kan men bereid zijn samen te leven met zogenaamd tweederangs burgers? De drang om te discrimineren is zo oud als de maatschappij zelf, en bepaalde vormen van discriminatie waren ook al aanwezig in onze zogeheten democratische maatschappij; maar dat deze vorm van discriminatie daadwerkelijk in de wet wordt vastgelegd is een barbaarsheid die wij niet kunnen accepteren.

16 juli 2021
Giorgio Agamben――――――――――――    
  1. Op 26 juli heeft Massimo Cacciari (filosoof, voormalig burgemeester van Venetië en o.a. librettist voor componist Luigi Nono) zich in vergelijkbare bewoordingen uitgelaten in een tekst die mede ondertekend is door Giorgio Agamben.
  2. Het citaat is afkomstig uit een gedeletete post van Emanuele Maria Lanfranchi, hoofd van de persdienst van het Presidium van de regio Lazio en woordvoerder van Nicola Zingaretti. Een screendump van het bewuste bericht is hier te vinden. Een vertaling van de post luidt: ‘Ongeveer 20% van de Italianen wil zich blijkbaar niet laten vaccineren. Er zijn 60,36 miljoen Italianen, 20% = ongeveer 12 miljoen. Praktisch de gehele bevolking van België. Dus nu 12 miljoen mensen vrijwillig niet zijn ingeënt, zal het virus blijven circuleren, terwijl nieuwe varianten ontstaan die zelfs degenen die wel zijn ingeënt in gevaar zullen brengen. Het is duidelijk toch? De ideale oplossing zou verplichte vaccinatie zijn, maar ik denk niet dat de regering daartoe geneigd is. Oké, dan geen verplichte vaccinatie. We zullen ze zuiveren met een ‘green pass’. Wil je die film zien die je zo leuk vindt in de bioscoop? Groene pas. Naar de bruiloft van je dochter waar je zo graag heen wil? Groene pas. Wil je een hotel boeken om te ontspannen aan zee? Groene pas. Wil je in een restaurant eten met vrienden die je in jaren niet hebt gezien? Groene pas. Het regent groene passen, overal, voor alles. Dus ofwel je laat je vaccineren ofwel je hebt geen sociaal leven en je kunt het virus niet overdragen. Zo breng je de anti-vaxxers tot zwijgen.’

Leave a Reply

Your email address will not be published.