Twee namen

door Giorgio Agamben

vertaling van Due nomi
(28 augustus 2021)

Twee namen om te onthouden: Alessandro La Fortezza en Andrea Camperio Ciani. Twee professoren die bereid zijn hun positie in het onderwijs op te geven omdat zij de ‘green pass’ als een middel van sociale discriminatie niet aanvaarden. Hier enkele woorden die zij schreven: de een in een open brief aan zijn studenten, de ander in een ontslagbrief aan de rector van de universiteit waar hij doceert.

‘Beste jongens en meisjes, in juni hebben we afscheid genomen met een ‘tot ziens’, maar vandaag moet ik jullie vertellen dat we elkaar in september waarschijnlijk niet meer zullen zien op de universiteit […] Ik zal het vaccin nemen wanneer, en als ik ervan overtuigd ben dat dat de juiste beslissing is, maar zeker niet om naar een restaurant, een concert of waar dan ook te gaan. En ook niet om mijn baan te behouden. Laten we niet vergeten dat ‘de mens niet van brood alleen zal leven’ (Mattheus 4-4) […] Zelfs als ik morgen zou besluiten mij te laten vaccineren of als ik het nodig zou vinden een diagnostische test te ondergaan, zou ik de groene pas niet downloaden, opdat mijn individuele keuzes, wat die ook mogen zijn, geen reden mogen worden om degenen die andere keuzes maken, te discrimineren.’ [1]

‘Collega rector, (ik zal verder geen officiële titels gebruiken), ik, ondergetekende Andrea Camperio Ciani, gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Padua, nadat ik uit het rectorale decreet vernomen heb dat de ‘green pass’ verplicht is voor colleges, laat u, als ook de minister van de universiteit Maria Cristina Messa en de minister van volksgezondheid Roberto Speranza, officieel weten dat ik de eer en waardigheid aan mijzelf houd en u mijn ‘green pass’ teruggeef.’ [2]

Twee voorbeelden, die, als zij door andere professoren zouden worden gevolgd, de basis zou wegnemen onder het beruchte decreet van een regering die burgers die de ‘green pass’ weigeren als tweederangsburgers discrimineert, terwijl zij tegelijkertijd met een speciaal decreet (nr. 44/2021, nu in wet vastgelegd) wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid in geval van overlijden of letsel veroorzaakt door vaccins. Het wordt tijd dat zowel professoren als studenten na twee jaar uitzonderingstoestand en na het schrappen van de meest elementaire vrijheden, het politieke geweten herontdekken dat uit de scholen en universiteiten verdwenen lijkt te zijn.

28 augustus 2021
Giorgio Agamben――――――――――――    
  1. De brief van Alessandro La Fortezza is hier te vinden
  2. De brief van Andrea Camperio Ciani is hier te vinden

Leave a Reply

Your email address will not be published.