Fase 2

door Giorgio Agamben

vertaling van Fase 2
(20 April 2020)

Zoals was te voorzien, zoals we degenen probeerden duidelijk te maken die liever hun ogen en oren gesloten houden, zal de zogenaamde fase 2 [1], of de terugkeer naar normaal, nog erger zijn dan wat we tot nu toe hebben meegemaakt. Twee dingen die nu worden voorbereid, zijn in het bijzonder hatelijk en duidelijk in strijd met de grondwet: de koppeling van leeftijd aan de mogelijkheid om je te verplaatsen – dat wil zeggen de verplichting voor zeventigplussers om binnen te blijven – en het verplichte bloedonderzoek onder de gehele bevolking.

Zoals precies is opgemerkt in een aanklacht die nu in Italië is ingediend, is de gehanteerde leeftijdsdiscriminatie ongrondwettelijk, aangezien er een groep tweederangsburgers wordt gecreëerd, terwijl alle burgers gelijk moeten zijn voor de wet, en er feitelijk sprake is van vrijheidsberoving als gevolg van een volstrekt ongerechtvaardigde, van bovenaf opgelegde regel, waarbij het gevaar bestaat dat de gezondheid in kwestie niet wordt beschermd, maar juist wordt geschaad. Bewijs hiervoor is het recente nieuws over de zelfmoord van twee 70-plussers, die niet langer in eenzaamheid wilden leven.

Even onwettig is de verplichting van een algeheel bloedonderzoek, aangezien artikel 32 van de grondwet stelt dat niemand gedwongen kan worden deel te nemen aan een medisch onderzoek, behalve bij wet, terwijl, ik herhaal, de maatregelen nu steeds bij decreet worden vastgesteld. Daarnaast zijn er ook nog beperkingen met betrekking tot de afstand die men tot elkaar moet respecteren, en het verbod op vergadering, wat betekent dat elke mogelijkheid tot werkelijk politieke activiteit in de kiem wordt gesmoord.

Het is noodzakelijk dat we ons onvoorwaardelijk uitspreken tegen het model van een samenleving die is gebaseerd op sociale afstand en onbeperkte controle zoals die ons wordt opgelegd.

20 april 2020
Giorgio Agamben――――――――――――    
  1. ‘Fase 2’ was een wetsdecreet dat verdere spoedmaatregelen m.b.t. Covid-19 regelde, en was geldig van 18 mei tot en met 31 juli 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published.