Een gemeenschap binnen de maatschappij

door Giorgio Agamben

vertaling van Una comunità nella società
(17 september 2021)

Italië, als politiek laboratorium van het Westen, waar de de heersende macht op voorhand zijn strategiën tot in het meest extreme uitwerkt, is thans een land dat zowel menselijk als politiek in verval is geraakt, waar een meedogenloze tirannie, die tot alles in staat is, zich heeft gelieerd aan een massa ten prooi gevallen aan pseudo-religieuze angst, een land waar men bereid is alles op te offeren, van grondwettelijke vrijheden tot de warmte in menselijke relaties aan toe. Te geloven dat de ‘greenpass’ een terugkeer naar de normaliteit betekent is dan ook domweg naïef. Net zoals nu reeds een derde vaccin wordt voorgeschreven, zullen er weer nieuwe worden voorgeschreven en zullen er nieuwe noodsituaties en rode zones worden afgekondigd net zolang de regering en de machthebbers dat nodig vinden. En de prijs hiervoor zal primair worden betaald door degenen die onnadenkend gehoorzaamd hebben.

In deze omstandigheden moeten de andersdenkenden, zonder af te zien van de verschillende mogelijkheden van verzet, zich bezinnen op het creëren van een soort maatschappij binnen de maatschappij, een gemeenschap van vrienden en naasten binnen de maatschappij van vijandschap en afstand. Hoe deze nieuwe ondergrondse beweging, die ver verwijderd dient te blijven van de gevestigde orde, vorm moet krijgen, daar zal keer op keer over moeten worden nagedacht en mee moeten worden geëxperimenteerd, maar alleen dan kan het menselijk overleven worden gegarandeerd in een wereld die zich heeft gewijd aan een min of meer bewuste zelfvernietiging.

17 september 2021
Giorgio Agamben

Leave a Reply

Your email address will not be published.